top of page

luxury villa korcula diamond

kuća za odmor na otoku Korčula, Žrnovo/vacation house on Korčula island, Žrnovo

luksuzni smještaj sa 5*/luxury rental 5*

arhitektura/architecture Kancelarija za arhitekturu, Mario Furčić, arhitekt/architect

suradnici/associates Tonći Vlahović, Rudi Petrinec

dizajn interijera, dizajn krajobraza i vizualizacije/interior design, landscape design, renderings

 Arhikultura d.o.o., Tvrtko Topić, arhitekt/architect

#DiamondVillaKorcula

#DiamondVillaVip

više o projekt na linku

LLA 51-6
VILLA 53-8
bottom of page